Инструкция №64 про индексацию необоротних активыв

инструкция №64 про индексацию необоротних активыв
Потім слід провести виділення тих об’єктів основних засобів (і земельних ділянок у тому числі), які починаючи з 1 кварталу 2008 року обліковуватимуться як інвестиційна нерухомість. Отримання установами необоротних активів як гуманітарної допомоги, проводиться відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22. 10. 1999 р. № 1192-ХіУ, інших нормативно-правових актів. Використання інформаційних систем для автоматизації обробки облікової інформації дозволяє проводити аналіз бухгалтерських даних, вирішує проблему точності та оперативності інформації, підвищує продуктивність праці бухгалтерів, суттєво покращує організацію процесу обробки інформації. Справедлива вартість — це вартість, за якою матеріальні цінності мо­жуть бути продані в результаті операції між добре обізнаними, незалежними та бажаючими здійснити таку операцію сторонами.


Наша передплатники отримають цей номер газети «Бюджетна бухгалтерія» вже наступного тижня в понеділок (це № 7). Знову постає те ж саме запитання: як це узгоджується з абз. 7 ч. 2 ст. 7 Закону про оцінку, який зобов’язує проводити обов’язкову оцінку в разі переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку? Це питання ми теж адресували Мінфіну й очікуємо на швидку відповідь. Податківці не дозволяють оподатковувати лише різницю (фінрезультат) від продажу земельних ділянок, а навпаки, пропонують розглядати кошти, що надходять, як виручку від іншої реалізації, а не як виручку від продажу основних фондів. Знос — це втрата об’єктом основних засобів фізичних якостей або техніко-економічних властивостей, а внаслідок цього — і вартості.

Зауважимо, що викладене вище стосується підприємств приватної форми власності, точніше, тих з них, які до 01.01.2002 р., тобто до набрання чинності ЗКУ оформили землю в постійне користування. При цьому у багатьох з них збережено для бюджетних установ пільги щодо сплати податку на землю. Будьте уважні — багаторазове натискання на одне те саме посилання блокує доступ на деякий час! Питання обліку необоротних активів бюджетних установ є актуальним і завжди привертало до себе увагу багатьох науковців, серед них слід виділити Р. Т. Джогу, П. Й. Атамаса, В. Ф. Палія, О. П. Гаценко, Л. В. Пан­кевича, С. В. Свірко та ін. Саме те, що бюджетні установи надають послуги і становить їх особливість і відмінність від підприємств та організацій.

Похожие записи: